Är i nordingrå å ska mysa med syskon å kusin å alla våra barn. Gissa om besvikelsen är enorm då det VRÄKER ner?
Hann dock kasta några stenar i havet innan himlen öppnade sig. Alltid nåt liksom!

Vad gör du en regnig dag?

Regn

Kommentera

Är i nordingrå å ska mysa med syskon å kusin å alla våra barn. Gissa om besvikelsen är enorm då det VRÄKER ner?
Hann dock kasta några stenar i havet innan himlen öppnade sig. Alltid nåt liksom!

Vad gör du en regnig dag?

Vad är det?

Montessoripedagogik bygger på en tro att barnet strävar efter att utveckla sig självt å att denna utveckling följer olika stadier. Inlärningen ska därför följa dessa olika utvecklingsstadier, vilket sker om barnen får arbeta så fritt som möjligt.

Pedagogens roll inom Montessoriskolan är att observera eleverna å ge dem handledning.

I ett Montessoriklassrum för förskolebarn ska det finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen. Men det ska bara finnas EN av varje, så barnen får dela å turas om att leka med alla leksaker - å ska på så sätt lära sig respekt å att dela med sig.

Klassrummet ska även i sig självt vara inbjudande - med färger, mönster å annat tilltalande, eftersom det underlättar lärandet å gör det mer intressant å roligt!

Skolan tänker alltså:

om barnen har roligt när de lär sig så kommer de vilja lära sig mer!

Klockrent om ni frågar mig!!

Pedagogen ska inte ha en framträdande roll i klassrummet. Blir det problem ska hen finnas där för att ge råd å hjälp samt ge barnet skäl att lära sig. Pedagogen ska endast uppmuntra inlärningen, å hjälpa barnet att lära sig självt, inte ta kontroll över barnet å beordra eller ställa krav.

Milian går på ett montessoridagis å jag är verkligen SÅ glad å nöjd över det!

Montessori

Kommentera

Vad är det?

Montessoripedagogik bygger på en tro att barnet strävar efter att utveckla sig självt å att denna utveckling följer olika stadier. Inlärningen ska därför följa dessa olika utvecklingsstadier, vilket sker om barnen får arbeta så fritt som möjligt.

Pedagogens roll inom Montessoriskolan är att observera eleverna å ge dem handledning.

I ett Montessoriklassrum för förskolebarn ska det finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen. Men det ska bara finnas EN av varje, så barnen får dela å turas om att leka med alla leksaker - å ska på så sätt lära sig respekt å att dela med sig.

Klassrummet ska även i sig självt vara inbjudande - med färger, mönster å annat tilltalande, eftersom det underlättar lärandet å gör det mer intressant å roligt!

Skolan tänker alltså:

om barnen har roligt när de lär sig så kommer de vilja lära sig mer!

Klockrent om ni frågar mig!!

Pedagogen ska inte ha en framträdande roll i klassrummet. Blir det problem ska hen finnas där för att ge råd å hjälp samt ge barnet skäl att lära sig. Pedagogen ska endast uppmuntra inlärningen, å hjälpa barnet att lära sig självt, inte ta kontroll över barnet å beordra eller ställa krav.

Milian går på ett montessoridagis å jag är verkligen SÅ glad å nöjd över det!